Egyéb képzéseink

Egyéb képzéseink

 • 12/2004. (II.13.) GKM rendelet szerint:
  Kazánkezelő 8-12 t/h között továbbképzés (5 évente kötelező)
  Kisteljesítményű kazánfűtő max. 2 t/h továbbképzés (5 évente kötelező)
 • 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat szerint
  Klórozó berendezés kezelő
 • 45/2011. (XII.7.)BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról:
 • Tűzvédelmi szakvizsga

Mint felnőttképzést kiegészítő tevékenységet végezzük:

 • Előzetes tudás mérése
 • Álláskeresési technikák elsajátítása
 • Képzés hatékonyságának növelése
 • Munkavállalás elősegítése

 

Válasszon képzéseink közül és kérjen ajánlatot

 • 1
  Kérjük, válasszon képzéseink közül!
 • 2
  Kész

Nyelvi képzések

Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés.

Soft skill képzések

Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza. Jellemzően: tréningek, pl. értékesítés, konfliktuskezelés, tárgyalástechnika, ügyfélkezelés stb.

Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés

Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul)(olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.

Szakmai ismeretre irányuló képzések

Olyan képzés, amely az Szkt. szerinti szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.
Elérhetőségek:
Ajánlatkérő cég

Visszahívást kérek

 • 1
  Személyes adatok
 • 2
  Kész

Segíthetek?